Pressemeddelelse

CRESCO CAPITAL SERVICES

Lundbeckfonden køber sig ind i Cresco Capital Services

Med 25 procent af aktierne i Cresco Capital Services og en plads i bestyrelsen intensiverer Lundbeckfonden samarbejdet med den specialiserede asset manager. Det skal tiltrække flere investeringer i – og udvikling af skovejendomme og landområder i Nordeuropa.

Flere års succesfuldt samarbejde med Cresco Capital Services om at investere i og udvikle skovejendomme og landområder får nu Lundbeckfonden til at investere i virksomheden. Lundbeck-fonden overtager 25 pct. af aktierne i Cresco Capital Services, der er en specialiseret asset manager med fokus på direkte investeringer, forvaltning og udvikling af skov og landområder i Storbritannien, Baltikum og de nordiske lande.

”Cresco Capital Services har på få år udviklet sig til en førende og videnstung investeringsforvalter på et område, som får stærkt stigende opmærksomhed fra investorer. Isoleret set er det en interessant investeringsmulighed, og vi tror på, at vi i fællesskab kan gøre en forskel og bidrage til, at skov- og landområder bliver udviklet økonomisk attraktivt samtidigt med, at det sker bæredygtigt og ansvarligt, ” siger Bertil From, CFO, Lundbeckfonden.

Specialiseret asset manager

Med Lundbeckfonden som ny aktionær styrker Cresco Capital Services sine muligheder for at vokse hurtigere og tilbyde flere og større investeringskoncepter inden for skov- og landområder til fonde, pensionskasser og formuende privatpersoner i Danmark.

”Med Lundbeckfonden får vi en stærk partner med et højt etisk kodeks, hvilket vi er overbevist om vil bidrage til, at vi ikke alene kan fortsætte vores vækst, men også accelerere den positive udvikling og interesse, som vi har oplevet omkring vores ydelser og investeringskoncepter,” siger Carsten With Thygesen, adm. direktør og grundlægger af Cresco Capital Services.

Udvikling på flere områder

Siden etableringen i 2018 har Cresco Capital Services fokuseret på at identificere og udvikle skov- og landområder i økonomisk partnerskab med investorerne, så de opnår et attraktivt og robust afkast. Udover afkast fra skovdriften og ærdistigningen af skov- og landarealer arbejder Cresco Capital Services også på at udvikle vind- og vandkraftprojekter på ejendommene samt CO2 kreditter fra skovrejsning eller fra gendannelse af tørvearealer på investeringsejendommene. Alt sammen for at optimere investeringsafkast og ejendommenes positive klimapåvirkning.

Cresco Capital Services og Lundbeckfonden har i flere år arbejdet sammen om investering i skovarealer via selskabet LFI Silva Investments A/S, der i dag ejer næsten 3.000 hektar skotsk skov- og land. Cresco Capital Services har derudover udviklet alternative investeringsfonde i Baltikum for formuende privatpersoner. Fondene er registreret hos Finanstilsynet og Cresco Capital Services
forvalter cirka 5.000 hektar skov i Baltikum.

Bestyrelse med solid faglighed

I forbindelse med Lundbeckfondens investering i Cresco Capital Services tiltræder Lundbeckfondens CFO, Bertil From, som ny formand i bestyrelsen, der herudover vil bestå af:

  • Hanne Søndergaard Birkmose, professor, Ph.d., institutleder, juridisk institut, SDU.
  • Mikael Glud, executive director, CBRE Danmark.
  • Ole Theut, advokat (H) og partner i NT Advokater.

Ejerkredsen udgøres herefter af Lundbeckfonden (25 pct.) og Carsten With Thygesen (75 pct.), der fortsat vil være administrerende direktør i selskabet. Parterne ønsker ikke at oplyse købesummen.

Yderligere information:

Carsten With Thygesen, CEO, Cresco Capital Services
Mobil: 20 14 23 07
Bertil From, CFO, Lundbeckfonden*

*Kontakt via Jesper Sloth Møller, pressechef, Lundbeckfonden
Mobil: 22 33 86 01

Om Cresco Capital Services:

Cresco Capital Services er et investerings-, forvaltnings- og managementselskab. Selskabet er registreret hos Finanstilsynet, og tilbyder specialiseret rådgivning og investeringskoncepter til institutionelle investorer, fonde og formuende privatperson om investering i og forvaltning af skov- og landejendomme og relaterede bæredygtige investeringer i Norden, Storbritannien og de baltiske lande. Selskabet er grundlagt i 2018 af Carsten With
Thygesen, der har mere end 25 års erfaring inden for skovdrift og investering som bl.a. adm. direktør i HedeDanmark, koncerndirektør i Hedeselskabet, næstformand i Realdania og formand for Realdanias investeringskomité samt bestyrelsesformand i en række børsnoterede Formuepleje selskaber.

Om Lundbeckfonden:

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond og engageret ejer og investor, primært med fokus på danske healthcare-virksomheder – med det formål at skabe langsigtet værdi. Vores investeringer bidrager til at sikre det økonomiske grundlag, så vi kan øge vores uddelinger til den offentlige sundhedsforskning – med et særligt fokus på hjernesygdomme og -sundhed. På den måde bidrager vi til ny viden og til at skabe innovative sundhedsløsninger til gavn for både patienter og samfundet som helhed.

Læs mere på www.lundbeckfonden.com

DOWNLOAD PRESSEMEDDELELSE

Northern Europe

Cresco Capital Services is headquartered in Denmark and has extensive knowledge and experience in forestry in Northern Europe. We focus on sustainable investments and management of land and forestry assets in the UK, Ireland, The Nordic Countries and in the Baltics.

Cresco capital

Cresco Capital Services provides access to direct investments in forestry with robust returns. Through a close partnership with mutual incentives, we ensure transparency and simplicity when investing in forestry.